Hem
Allmänt

Förvaring

Fysisk förvaring

Förvaring av mer fysisk karaktär finns det olika exempel på. Ur ett mer mänskligt perspektiv så är ett fängelse en typ av fysisk förvaring. En förvaring för den som är föremål för behandlingen inte alltid uppskattas. Däremot lär de som blivit utsatta för behandlingen som gett upphov till förvaringen uppskatta den desto mer.
Fängelse finns i lite olika kategorier. Det mest säkra brukar kallas för säkerhetsfängelse. Där omges allting med murar i stil med dem som Israel bygger.
Sedan trappas säkerheten ned till stängsel sedan på de mer öppna anstalterna finns det i stort sätt bara ett litet staket omkring.

En annan form av förvaring är den som en ishockeyrink utgör. Den har för avsikt att hålla spelare och puck innanför sargen inte alltid det händer utan rätt så ofta åker pucken utanför. Samma princip återfinns med ett biljardbord som ju också har för avsikt att hålla bollarna innanför sargen till dess de blir nedstötta i korgarna. Nu fungerar det inte alltid heller utan en del bollar sprätter ned på golvet trots detta.
De två sistnämnda förvaringsställena får nog anses vara lite trevligare än det översta.

Annan förvaring

Till annan förvaring kan man räkna den mentala. Den som så att säga innefattar minnen. Det som finns i huvudet är också det ett ställe där saker och skeende lagras för att snabbt eller långsamt kan tas fram igen. Nu är kanske det inget som man i dagligen tänker på som en förvaringsplats. Men det är det trots allt.
När vi ändå är inne på det abstrakta om minnen och förvaring är det lätt att fortsätta över till det virtuella, eller relaterade till det som rör data. Ett webbhotell är i allra högsta grad en förvaringsplats för data. Nu finns det lite olika sorters hotell inom Internet. Ett webbhotell brukar räknas till den enklaste formen av lagring till skillnad från colocation där man flyttar över mer information till ett annat ställe.
Oavsett vilket så är det förvaringsställen. Ett usb-minne är på samma sätt det en förvarinsgplats. Dock så flyttar man det fysiskt mellan olika platser så det blir faktiskt någon form av mellanting mellan fysisk förvaring och virtuell.
Såja något att fundera på.